Aby włączyć zawijanie wierszy dla wszystkich plików wchodzimy do:
File -> Settings -> Editor -> Use soft wraps in editor.
Możemy również włączyć opcję zawijania gdy osiągniemy prawy margines. To ustawienie spowoduje przenisienie kursora do nowej lini w trakcie pisania.
File -> Settings -> Code Style -> General -> Wrap when typing reaches right margin