Gdy potrzebujemy zamienić dowolny znak na inny (np.: krzaczek powstały przy złym kodowaniu znaków) możemy użyć następującej instrukcji SQL:

UPDATE `tt_news` SET
title = REPLACE(title, 'Ľ', 'ź'),
short = REPLACE(short, 'Ľ', 'ź'),
bodytext = REPLACE(bodytext, 'Ľ', 'ź')
WHERE
title REGEXP 'Ľ'
OR short REGEXP 'Ľ'
OR bodytext REGEXP 'Ľ';