SELECT fe1.uid, fe1.username, fe1.usergroup, fe1.name, fe1.first_name, fe1.last_name, fe1.card_number
FROM fe_users AS fe1, fe_users AS fe2
WHERE (fe1.uid > fe2.uid) AND (fe1.last_name = fe2.last_name) AND (fe1.first_name = fe2.first_name)
ORDER BY fe1.last_name;

W pierwszej części warunku powinna zostać porównana wartość unikatowa, np. klucz główny tabeli (uid). Jest to pewne zabezpieczenie przed porównywaniem tego samego rekordu lub rekordów porównanych wcześniej. W drugiej części porównujemy wartości pól zawierających nazwisko i imię.