Word-wrap to bardzo przydatna własności CSS. Można nią wymusić zawinięcie tekstu w nowej linii, określając łamanie słów w właściwości word-wrap. Na przykład, można go używać aby zapobiec wychodzenia tekstu z boxu i niszczenia layoutu. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy mamy długi adres URL w pasku bocznym lub liście komentarzy. Word-wrap jest obsługiwana w IE 5.5, Firefox 3.5 i takich przeglądarkach jak Chrome i Safari.

Można określić wartość normal lub break-word dla własności word-wrap. Normal oznacza że tekst rozszerzy granice pola. Break-word znaczy że tekst zostanie zawinięty do nowej linii.

.break-word {
  word-wrap: break-word;
}