Aby ustawić odpowiednie sortowanie nazwisk na listach rozwijanych należy dodać do zapytanie COLLATE utf8_polish_ci. np:

SELECT  u.uid uid, u.name name FROM fe_users u WHERE u.disable=0 AND  u.deleted=0 AND pid='6'  ORDER BY u.last_name COLLATE utf8_polish_ci ASC;

Lepiej od razu ustawić odpowiednio porównywanie napisów dla tabeli.

ALTER TABLE `database`.`fe_users` MODIFY COLUMN `first_name` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL;

oraz w pliku konfiguracyjnym TYPO3

$TYPO3_CONF_VARS['BE']['forceCharset'] = 'utf-8';    //  Modified or inserted by TYPO3 Install Tool.
$TYPO3_CONF_VARS['SYS']['setDBinit'] = 'SET NAMES utf8 COLLATE utf8_polish_ci';    // Collation

Ustawienia te zapewniają odpowiednie sortowania list nazwisk w TYPO3.