Aby uaktywnić możliwość zmiany koloru szcionki w edytorze htmlArea RTE należy w pliku z używaną konfiguracją (domyślnie typo3/sysext/rtehtmlarea/res/typical/pageTSconfig.txt ), dodać następujące linie w części

RTE.default {
  ...
  showButtons ( textcolor )
  ...
  proc.entryHTMLparser_db.allowTags := addToList(font)
  ...
}

Jeśli dodatkowo chcemy żeby zamiast standardowego colorpickera była możliwość wyboru kolorów predefiniowanych należy dodać

RTE.colors {
 color1 {
 name = zielony
 value = #99CC00
 }
 color2 {
 name = niebieski
 value = #003399
 }
 color3 {
 name = szary
 value = #999999
 }
 color4 {
 name = jasny szary
 value = #CCCCCC
 }
 color5 {
 name = biały
 value = #FFFFFF
 }
}

RTE.default.colors = color1, color2, color3, color4, color5