Jeśli z widoku szczegółowego danego elementu potrzebujemy wrócić na różne strony, w zależności z której z nich przyszliśmy, można wykorzystać backPid. W tym przykładzie wychodzimy z jednej wtyczki która przyjmuje różne wartości parametru showGroup. Jeśli showGroup przyjmuje wartości większe od 0 dodajemy do adresu URL argument tx_bccprofile_pi2[backPid] równy stronie na której się aktualnie znajdujemy ($GLOBALS[‚TSFE’]->id)

function setProfileDetailsLink($profileId) {
 if(!$this->lConf['showProfilePid']) return null;
 $link = $this->typolink_conf;
 if($this->showGroup > 0) $link['additionalParams'].= '&tx_bccprofile_pi2[backPid]='.$GLOBALS['TSFE']->id
 $link['parameter.']['current'] = 0;
 $link['parameter'] = $this->lConf['showProfilePid'];
 return $link;
}

Na stronie z której chcemy wrócić umieszczamy kod tworzący link powrotny

function setProfileListLink() {
 if(!$this->lConf['listProfilePid']) return null;
 // Jeśli istnieje backPid w url-u to tworzy linka powrotu do strony o danym id
 if($this->piVars['backPid']) {
  $link = $this->typolink_conf;
  $link['parameter.']['current'] = 0;
  $link['parameter'] = $this->piVars['backPid'];
  return $link;
 }
 // Jeśli backPid nie istnieje wróć do strony ustawionej w konfiguracji wtyczki
 $link = $this->typolink_conf;
 $link['parameter.']['current'] = 0;
 $link['parameter'] = $this->lConf['listProfilePid'];
 return $link;
}
showGroup