Aby dołączyć skrypt CSS lub JS na danej stronie możemy posłużyć się następującym TS osadzonym na stronie

page.headerData.30 = TEXT
page.headerData.30.value =
  <script type="text/javascript"
      src="fileadmin/template/js/jquery.js">;
  </script>

lub

[globalVar = TSFE:id = 16]
page.headerData {
 30 = TEXT
 30.value =
  <script type="text/javascript"
      src="fileadmin/template/js/jquery.js">;
}
[global]

gdzie id to id konkretnej strony

Można również tego użyć do osadzenia treści na zdefiniowanych stronach

[globalVar = TSFE:id = 3 , TSFE:id =  8 , TSFE:id = 10]
...
[global]