Apache, MySQL, PHP w Windows Wampserver jest Windowsowym środowiskiem programistycznym dla aplikacji internetowych. Pozwala na tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Apache, PHP i bazy danych MySQL. Zawiera w sobie również  PHPMyAdmin służący do łatwego zarządzanie bazami danych. Najnowsza wersja zawiera: Apache 2.2.17 Php 5.3.3 Mysql 5.1.53 (64 bits) Mysql 5.5.8 (32 bits) PhpMyadmin 3.2.0.1 SQLBuddy […]