Tagi wpisu ‘TYPO3’

Typo3 i wgrywanie dużych plików
W konfiguracji localconf.php należy dodać następującą linię, z odpowiednią wartością: $TYPO3_CONF_VARS[‚BE’][‚maxFileSize’] = ‚65536’; //64 MB


Używanie linków w rozszerzeniach TYPO3
Różne funkcje, różne cele Oprócz wielu innych funkcji, klasa tslib_pibase posiada kilka metod tworzenia linków. Najważniejsze to wiedzieć kiedy i jak ich używać. Poniżej znajduje się przegląd tych funkcji z małą podpowiedzią jak ich używać:


Linki w rozszerzeniach TYPO3
Istnieje kilka sposobów na umieszczenie linków w rozszerzeniach TYPO3. Niestety nie można przekazać jako parametru takich atrybutów jak class,  title czy style. Jeśli stosujemy funkcję pi_linkToPage() możemy zrobić to w następujący sposób:


TYPO3 i kolory w htmlArea RTE
Aby uaktywnić możliwość zmiany koloru szcionki w edytorze htmlArea RTE należy w pliku z używaną konfiguracją (domyślnie typo3/sysext/rtehtmlarea/res/typical/pageTSconfig.txt ), dodać następujące linie w części