Na stronie http://pl.spritegen.website-performance.org można znaleźć bardzo przydatne narzędzie do tworzenia sprite CSS. Sprite CSS jest sposobem na zredukowanie liczby żądań HTTP tworzonych dla obrazków, umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie obrazki są łączone w jeden duży, pod zdefiniowanymi współrzędnymi X i Y. Podstawiając ten wygenerowany obrazek do elementów strony i używając własności CSS background-position, można wyświetlić […]