W HTML5 dodano kilka nowych funkcji dla input  i textarea. Jedna z nich jest inspirowana polem wyszukiwania w Safari: placeholder dodaje tekst zastępczy gdy pole tekstowe jest puste: <input type=”text” placeholder=”Wypełnij mnie …” /> Obecnie placeholder nie jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki. Można to szybko naprawić z pomocą jQuery.