Tagi wpisu ‘MySQL’

concat_ws i puste pola
Jeśli używamy CONCAT_WS(‚ ‚,pole1,pole2,pole3) i jedno z pól jest puste, ale nie jest NULL, otrzymamy zwielokrotniony separator. Na przykład: Jan[spacja][spacja][spacja]Nowak[spacja]III. Aby być pewnym że otrzymamy tylko jeden separator należy użyć:


MySQL – zamiana plusa na spację
Jeśli zachodzi potrzeba zamiany znaku ‚+’ w polu bazy danych MySQL możemy zastosować następującą instrukcję lub


Formatowanie daty w MySQL
Jeżeli w bazie danych mamy datę i czas zapisany w formacie timestamp, a potrzebujemy pobrać datę w formacie Y-m-d H:i możemy użyć funkcji FROM_UNIXTIME(unix_timestamp, format). Jeśli format zostanie podany wynik jest sformatowany zgodnie z formatem, który jest jest taki sam jak w funkcji DATE_FORMAT().


Ustawienie kodowania tabel MySQL dla TYPO3
Aby ustawić odpowiednie sortowanie nazwisk na listach rozwijanych należy dodać do zapytanie COLLATE utf8_polish_ci. np: Lepiej od razu ustawić odpowiednio porównywanie napisów dla tabeli. oraz w pliku konfiguracyjnym TYPO3 Ustawienia te zapewniają odpowiednie sortowania list nazwisk w TYPO3.