W symfony2 aby adnotacje Param Converte-a działały z MongoBD musimy zarejestrować serwis który włączy ODM registry manager. Rejestrujemy następujący serwis: