Tagi wpisu ‘LESS’

LESS.js w trybie śledzenia zmian – watch mode
Gdy uruchamiamy less.js w przeglądarkach wspierających HTML5, cachują one  wygenerowany CSS. Nie jest to działanie pożądane podczas prac developerskich, gdy chcemy na bierząco widzieć wprowadzane zmiany. Poniższe kilka liniejek pozwala załadować less.js w trybie czuwania i developerskim. W trybie czuwania style CSS są automatycznie odświeżane podczas zapisu pliku less. Tryb developerski powoduje, że style nie są […]


Eclipse i Less. Nierozpoznane rozszerzenie pliku.
Gdy mamy plik o niestandardowym rozszerzeniu, np. *.less, a w nim kod CSS, eclipse nie chce podpowiadać składni. Można wymusić na nim interpretowanie pliku o danym rozszerzeniu jako plik css. W tym celu wchodzimy do Preferences -> General -> Content Types. Rozwijamy węzeł Text. Klikamy na CSS. Możemy teraz dodać powiązanie do pliku. W tym […]