Tagi wpisu ‘JavaScript’

Osadzanie Flash Player za pomocą SWFObject
Stwórz alternatywnych zawartości za pomocą znaczników zgodny ze standardami. SWFObject zamienia alternatywną zawartość na Flash. Dołącz bibliotekę SWFObject w sekcji head strony HTML. Biblioteka SWFObject składa się z jednego, zewnętrznego pliku JavaScript. SWFObject zostanie wykonany tak szybko, jak tylko zostanie przeczytany i wykona wszystkie manipulacje DOM tak szybko, jak DOM zostanie załadowany – dla wszystkich […]


Modernizr
Modernizr jest biblioteką JavaScript, open source, na licencji MIT, która wykrywa wsparcie dla wielu elementów HTML5 oraz CSS3. Modernizr dodaje klasy do elementów HTML, które pozwalają na ścisłe określenie możliwości przeglądarki. Nie trzeba pisać żadnego JavaScript-u, aby go używać. Modernizr dodaje także obsługę stylowania i drukowania elementów HTML5. Pozwala to na stosowanie większej semantyczności, używanie […]


Selectivizr
Selectivizr to JavaScriptowe narzędzie, które pozwala używać zaawansowanych selektorów i pseudoklas CSS w starszych przeglądarkach (IE 6-8). Selectivizr pracuje w parze z innymi bibliotekami JavaScript jak jQuery, Dojo lub MooTools.


Usuwanie wartości pola password z jQuery
Współczesne przeglądarki automatycznie uzupełniają pole username i pasword. Nie zawsze jest to mile widziane. Jeśli chcemy aby użytkownik za każdym razem wpisał logn lub hasło należy przed ukończeniem ładowania się strony wykonać skrypt: Jeśli nie korzystamy z jQuery możne użyć skryptu znajdującego się poniżej: