Aby w konfiguracji wtyczki, za pomocą flexforma, wyświetlić listę rekordów z wybranej tabeli należy w pliku flexform_ds_piX należy umieścić następujący kod: lub