Stwórz alternatywnych zawartości za pomocą znaczników zgodny ze standardami. SWFObject zamienia alternatywną zawartość na Flash. Dołącz bibliotekę SWFObject w sekcji head strony HTML. Biblioteka SWFObject składa się z jednego, zewnętrznego pliku JavaScript. SWFObject zostanie wykonany tak szybko, jak tylko zostanie przeczytany i wykona wszystkie manipulacje DOM tak szybko, jak DOM zostanie załadowany – dla wszystkich […]