Tagi wpisu ‘Eclipse’

Niewidoczny .htaccess w Eclipse
Jeżeli chcemy aby plik .htaccess był widoczny w liście plików należy ustawić odpowiednie opcje. Domyślne ustawienia w eksploratorze plików usuwają pliki które Eclipse nazywa źródłowymi. W widoku PHP należy wybrać strzałkę w belce eksploratora, wejść w filters i odznaczyć z listy .*resources. W widoku Remote System należy również wybrać strzałkę, wejść w Preferences -> Remote […]


Eclipse i Less. Nierozpoznane rozszerzenie pliku.
Gdy mamy plik o niestandardowym rozszerzeniu, np. *.less, a w nim kod CSS, eclipse nie chce podpowiadać składni. Można wymusić na nim interpretowanie pliku o danym rozszerzeniu jako plik css. W tym celu wchodzimy do Preferences -> General -> Content Types. Rozwijamy węzeł Text. Klikamy na CSS. Możemy teraz dodać powiązanie do pliku. W tym […]


Skróty klawaturowe Eclipse PDT
Wykaz skrótów klawiaturowych Eclipse PDT.