Aby skonfigurować aplikację PHP/cURL do wysyłania requestów do Fiddlera należy dodać poniższy kod zanim aplikacja wyśle zapytanie. $curl jest uchwytem zwracanym przez curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, ‚127.0.0.1:8888’); Kod ten nakazuje cURLowi używać Fiddlera (na localhost, port 8888) jako proxy. Gdy korzystamy z lini poleceń: curl –proxy 127.0.0.1:8888 Dla wygody można również skonfigurować cURL do wypisywania informacji […]