W symfony2 aby adnotacje Param Converte-a działały z MongoBD musimy zarejestrować serwis który włączy ODM registry manager. Rejestrujemy następujący serwis:

doctrine_mongo_db_param_converter:
    class: Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Request\ParamConverter\DoctrineParamConverter
    arguments: [@doctrine_mongodb]
    tags:
      - { name: request.param_converter }