Na stronie http://pl.spritegen.website-performance.org można znaleźć bardzo przydatne narzędzie do tworzenia sprite CSS. Sprite CSS jest sposobem na zredukowanie liczby żądań HTTP tworzonych dla obrazków, umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie obrazki są łączone w jeden duży, pod zdefiniowanymi współrzędnymi X i Y. Podstawiając ten wygenerowany obrazek do elementów strony i używając własności CSS background-position, można wyświetlić potrzebny w danym miejscu fragment obrazka. Narzędzie posiada opcje, które można konfigurować aby dostosować charakterystykę generowanego obrazka i arkusza styli CSS do specyfiki strony.Technika ta może jest bardzo efektywna w zwiększaniu wydajności strony, szczególnie w sytuacjach, gdy na stronie znajduje się wiele małych obrazków, takich jak ikony. Yahoo! home page używa tej techniki do wyświetlania ikon na swojej stronie internetowej.

Narzędzie pozwala zautomatyzować proces generowania sprajtów CSS. Wystarczy podać plik ZIP zawierający 2 lub więcej obrazków (GIF, PNG lub JPG), a wygeneruje jeden duży obrazek i odpowiadające mu reguły CSS, pozwalające na wyświetlenie każdego sprajta z osobna.  W połączeniu z LESS można w bardzo łatwy sposób aplikować potrzebne obrazki do wybranych elementów strony.