Jeżeli jakimś zrządzeniem losu w jednej kolumnie name znajdzie się ‚Imię Nazwisko’ sortowanie po Nazwisko uzyskamy stosując:

SELECT *
FROM table
WHERE condition(s)
ORDER by SUBSTRING(name, LOCATE(' ', name)+1)

Sposób jest również skuteczny w przypadku podwójnych nazwisk.