Wykaz skrótów klawiaturowych Eclipse PDT.

Alt + GÓRA/DÓL przeniesienie linii w której znajduje się kursor powyżej/poniżej danej linii.
Ctrl + Alt + GÓRA/DÓL duplikuj linię powyżej/poniżej danej linii (bez konieczności jej zaznaczania)
Ctrl + D usunięcie linii w której znajduje się kursor (bez konieczności jej zaznaczenia)
Ctrl + L przejdz do lini
Ctrl + O szukaj w pliku metody
Ctrl + J proste wyszukiwanie przyrostowe
Ctrl + M Minimalizowanie lewej kolumny (outline, explorer etc?).
Ctrl + E (+Shift) szukaj pliku w otwartych zakładkach
Ctrl + Shift + R (Open Resource) otwórz plik
Ctrl + Q przejdź do ostatnio zmienianego miejsca
Ctrl + K (+Shift) szukaj następnego / poprzeniego wstąpienia
Ctrl + Shift + L – pokazuje wsztstkie skróty klawiaturowe
Ctrl + Shift + P ? przejście do klamry zamykającej blok
Ctrl + Shift + F – szybkie formatowanie kodu zgodnie ze zdefiniowanym standardem kodowania
Ctrl + Shift + T – w nowym oknie wpisujemy nazwę żądanej klasy i wciskamy enter – otworzy się edytor z podaną klasą
Ctrl + Shift + O – usuwa nie używane importy, dodaje te których brakuje (w przypadku niejednoznaczności pyta, którą klasę zaimportować)

Alt + Shift + W – przełanczanie między panelami
Alt + Shift + R na zaznaczonym w browserze/explorerze plików możliwość edycji nazwy pliku.
Ctrl + 1 tzw. „quick fix”. Jeśli umieścimy kursor na linii, przy której pojawiła się żarówka wskazująca ostrzeżenie lub błąd, i wciśniemy Ctrl+1 pokaże się okienko z podpowiedzią co możemy zrobić aby naprawić błąd.
Ctrl + 3 – szukaj wszędze, szybki dostęp do perspektyw, widoków, komend, preferencji itp.
Ctrl + Shift X/Y – zmiana wielkości liter
Ctrl + Alt + J – połączenie linii
Ctrl + LEWO/PRAWO – skacz po „wielbłądziejKonwencji”
Alt + LEWO/PRAWO – przechodzenie pomiędzy ostatnio edytowanymi plikami do lokalizacji gdzie wykonywana była ostatia zmiana
Alt + / – dopełnienie
Ctrl + / – zakomentuj linię „//”
Ctrl+Shift+/ – zakomentowanie zaznaczonych linii za pomocą „/* */”

Alt + Shift + W – pokaz zaznaczone w…
Alt + Shift + R – zmień nazwę pliku
Alt + Shift + S – wyświetl okno „zarządzania kodem” (przyznaje się bez bicia – nie wiedziałem jak to nazwać )
Alt + Shift + T – wyświetl okno refactoringu