Selectivizr to JavaScriptowe narzędzie, które pozwala używać zaawansowanych selektorów i pseudoklas CSS w starszych przeglądarkach (IE 6-8). Selectivizr pracuje w parze z innymi bibliotekami JavaScript jak jQuery, Dojo lub MooTools. Dodaje wsparcie m.in. dla:

 • :hover
 • :focus
 • :first-child
 • :last-child
 • :first-letter
 • :first-line
 • :nth-child
 • :only-child
 • :enabled
 • :disabled
 • :checked
 • :not
 • [attr]
 • [attr=]
 • [attr~=]
 • [attr|=]

Pełna lista zależy od używanej biblioteki JS i znajduje się na stronie projektu http://selectivizr.com/

Aby korzystać z Selectivizr, pobierz go z ich strony głównej i umieścić go w  sekcji <head>, wraz z jedną z wspieranych bibliotek JS. Poniżej przykład użycia z jQuery:

<script src="jquery-1.4.4.min.js"></script>
<!--[if lte IE 8]>
<script src="selectivizr.js"></script>
<![endif]-->

Jest to bardzo ważne: Selectivizr nie może pracować samodzielnie. Na szczęście, jest kompatybilny z ogromną większość popularnych bibliotek JavaScript.