Gdy chcemy aby fragment tekstu był domyślnie ukryty oraz by stworzyć link pokazujący i ukrywający dany fragment, możemy posłużyć się następującym kodem:

$(document).ready(function() {
 // Teksty linku pokaż/ukryj
 var showText="Pokaż";
 var hideText="Ukryj";

 // dodanie linka przed ukrytym elementem
 $("#hide_this").before("<p><a href='#' id='toggle_link'>"+showText+"</a></p>");

 // ukrycie treści
 $('#hide_this').hide();

 // przechwycenie kliknięcia na linku
 $('a#toggle_link').click(function() {

  // zmiana tekstu linka
  if ($('a#toggle_link').text()==showText) {
   $('a#toggle_link').text(hideText);
  }else {
   $('a#toggle_link').text(showText);
  }

  $('#hide_this').toggle('slow');
  return false;
 });
});

Dodajemy link przed kontenerem, ukrywamy kontener, i używamy if-a aby zmieniać tekst linka. Kod ukrywa kontener o id = „hide_this”. Użytkownikom z wyłączonym javascriptem pokaże się ukrywany tekst oraz nie pokaże się link do pokazywania/ukrywania kontenera.