W HTML5 dodano kilka nowych funkcji dla input  i textarea. Jedna z nich jest inspirowana polem wyszukiwania w Safari: placeholder dodaje tekst zastępczy gdy pole tekstowe jest puste:

<input type="text" placeholder="Wypełnij mnie …" />

Obecnie placeholder nie jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki. Można to szybko naprawić z pomocą jQuery.

Fix jQuery dla wszystkich przeglądarek

$('[placeholder)] wybiera wszystkie elementy HTML z atrybutem placeholder (textarea, input i inne).

$("'[placeholder]'").each(function(){
 if($(this).val()=="" && $(this).attr("placeholder")!=""){
  $(this).val($(this).attr("placeholder"));
  $(this).focus(function(){
   if($(this).val()==$(this).attr("placeholder")) $(this).val("");
  });
  $(this).blur(function(){
   if($(this).val()=="") $(this).val($(this).attr("placeholder"));
  });
 }
});