Dobrą praktyką jest wynosznie do konfiguracji wszystkich ustawień, np: Google Analytics Tracking Code czy Facebook App Id. W szczególności tych, które różnią się dla poszczególnych środowisk (dev, stage, test, master).

Pierwszym sposobem jest umieszczenie ustawień w plikach konfiguracyjnych dla poszczególnych środowisk.

# app/config/config_dev.yml
twig:
  # ...
  globals:
    fb_app_id: 5848XXXXXXX3554

Teraz zmienna fb_app_id będzie dostępna we wszystkich szablonach.

Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie parametru w pliku parameters.yml

# app/config/parameters.yml
parameters:
  fb_app_id: 5848XXXXXXX3554

i odwołanie się do niego w odpowiednim pliku konfiguracyjnym

# app/config/config_dev.yml
twig:
  globals:
    ga_tracking: "%fb_app_id%"

Dzięki takiemu podejściu możemy użyć parametru w kontrolerze, korzystając z kontenera zależności.

$this->container->getParameter('fb_app_id');