Debian i warning: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name.

Przy restarcie apacha czasami pojawia się następujące ostrzeżenie: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name. Jest to tylko ostrzeżenie i nie powinno sprawiać problemów. Jeśli chcemy się go pozbyć możemy w pliku /etc/apache2/apache2.conf lub /etc/apache2/httpd.conf dodać linijkę ServerName localhost i zrestartować serwer service apache2 restart. Jeśli w pliku /etc/hostname mamy zdefiniowaną nazwę, możemy jej użyć zamiast localhost.

Nieznany typ Enum w pliku migracji

W pliku z migracją użyłem dla pola typu enum. Wszystko dobrze zadziałało, pole zostało dodane do tabeli. Problem pojawił się przy próbie zresetowania migracji i wgrania ich na nowo. Otrzymałem komunikat:
[Doctrine\DBAL\DBALException] Unknown database type enum requested, Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform may not support it.
Istnieje rozwiązanie polegające na zarejestrowaniu typu enum w następujący sposób:

$platform->registerDoctrineTypeMapping('enum', 'string');
Błąd jest szerzej opisany w artykule Doctrine 2: Resolving “unknown database type enum requested”.

Dopóki błąd nie zostanie poprawiony tymczasowo zmieniłem plik vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Schema\MySqlSchemaManager.php dodając linię

+ $this->_platform->registerDoctrineTypeMapping('enum', 'string');
$type = $this->_platform->getDoctrineTypeMapping($dbType);

Debug requestu cURL z Fiddler

Aby skonfigurować aplikację PHP/cURL do wysyłania requestów do Fiddlera należy dodać poniższy kod zanim aplikacja wyśle zapytanie. $curl jest uchwytem zwracanym przez curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8888');
Kod ten nakazuje cURLowi używać Fiddlera (na localhost, port 8888) jako proxy.

Gdy korzystamy z lini poleceń:
curl --proxy 127.0.0.1:8888

Dla wygody można również skonfigurować cURL do wypisywania informacji diagnostycznych:

curl_setopt($curl, CURLOPT_VERBOSE, 1);

HTML Email Boilerplate

http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/htmlcss-tutorials/say-hello-to-the-html-email-boilerplate/

HTML Email Boilerplate jest szablonem który pomaga stworzyć dobrą wiadomość email, poprawnie renderowaną w najpopularniejszych klientach pocztowych: Gmail, Outlook, Yahoo itp. Dostarcza kilku przykładów i wskazówek jak powinna wyglądać poprawnie sformatowana wiadomość email. Oczywiście można skorzystać tylko z wybranych fragmentów szablonu.

Czytaj więcej →