Stwórz alternatywnych zawartości za pomocą znaczników zgodny ze standardami. SWFObject zamienia alternatywną zawartość na Flash.
Dołącz bibliotekę SWFObject w sekcji head strony HTML. Biblioteka SWFObject składa się z jednego, zewnętrznego pliku JavaScript. SWFObject zostanie wykonany tak szybko, jak tylko zostanie przeczytany i wykona wszystkie manipulacje DOM tak szybko, jak DOM zostanie załadowany – dla wszystkich przeglądarek, które go obsługują. Osadź swój SWF za pomocą JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  ...
  <script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  var flashvars = { prefix : 'folder/folder/' };
  swfobject.embedSWF("myContent.swf", "myContent", "300", "120", "1.0.0",null, flashvars );
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="flash">
   <p>Alternatywna zawartość</p>
  </div>
 </body>
</html>