Aby określić obraz jako znacznik elementu listy, należy użyć właściwości list-style-image:

ul{
 list-style-image: url('sqpurple.gif');
}

Powyższy przykład nie wyświetla się jednakowo we wszystkich przeglądarkach. IE i Opera wyświetla obraz nieco wyżej niż Firefox, Chrome i Safari. Jeśli chcesz, aby marker obrazu znajdował się w stałym miejscu we wszystkich przeglądarkach, rozwiązanie jest opisane poniżej.

Poniższy przykład wyświetla obraz-marker jednakowo we wszystkich przeglądarkach:

ul{
  list-style-type: none;
  padding: 0px;
  margin: 0px;
}
li{
  background-image: url(marker.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 0px 5px;
  padding-left: 14px;
}