W pliku z migracją użyłem dla pola typu enum. Wszystko dobrze zadziałało, pole zostało dodane do tabeli. Problem pojawił się przy próbie zresetowania migracji i wgrania ich na nowo. Otrzymałem komunikat:
[Doctrine\DBAL\DBALException] Unknown database type enum requested, Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform may not support it.
Istnieje rozwiązanie polegające na zarejestrowaniu typu enum w następujący sposób:

$platform->registerDoctrineTypeMapping('enum', 'string');
Błąd jest szerzej opisany w artykule Doctrine 2: Resolving “unknown database type enum requested”.

Dopóki błąd nie zostanie poprawiony tymczasowo zmieniłem plik vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Schema\MySqlSchemaManager.php dodając linię

+ $this->_platform->registerDoctrineTypeMapping('enum', 'string');
$type = $this->_platform->getDoctrineTypeMapping($dbType);