Jeśli zachodzi potrzeba zamiany znaku ‚+’ w polu bazy danych MySQL możemy zastosować następującą instrukcję

UPDATE tabela SET kolumna = replace(kolumna, '+', ' ');

lub

SELECT replace(kolumna, '+', ' ') FROM tabela;