W tabeli pages przechowywane są wszystkie strony serwisu. W tabeli tt_content przechowywane są zawartości tych stron (wtyczki, flexformy, treści stałe i inne). Gdy chcemy ukryć/usunąć jakiś element, np.: wtyczkę dodającą komentarze, możemy to zrobić ustawiając wartość pola hidden = 1 dla wtyczki dodającej komentarze. W tym celu należy wyszukać wszystkie wiersze które mają pole list_type = ve_guestbook_pi1 oraz pi_flexform zawierające ‚<value index=”vDEF”>LIST</value>’

Wyszukamy najpierw wszystkie wtyczki dodające komentarze:

SELECT * FROM `bcc_testimport`.`tt_content` WHERE list_type = 've_guestbook_pi1' AND pi_flexform LIKE '%<value index="vDEF">FORM</value>%';

Następnie ukryjemy wyszukane wtyczki:

UPDATE tt_content SET hidden ='1' WHERE list_type = ve_guestbook_pi1 AND pi_flexform LIKE '%<value index="vDEF">LIST</value>%';