Aby w konfiguracji wtyczki, za pomocą flexforma, wyświetlić listę rekordów z wybranej tabeli należy w pliku flexform_ds_piX należy umieścić następujący kod:

<TCEforms>
<label>Rekordy do wyboru</label>
<config>
<type>select</type>
<foreign_table>tx_comics_comics</foreign_table>
<foreign_table_where>AND tx_comics_comics.hidden = 1 </foreign_table_where>
<multiple>0</multiple>
<size>10</size>
<maxitems>1</maxitems>
</config>
</TCEforms>

lub

<TCEforms>
<label>Rekordy do wyboru</label>
<config>
<type>select</type>
<foreign_table>tx_comics_comics</foreign_table>
<foreign_table_where>ORDER BY tx_comics_comics.uid</foreign_table_where>
<multiple>0</multiple>
<size>10</size>
<maxitems>1</maxitems>
</config>
</TCEforms>