Istnieje kilka sposobów na umieszczenie linków w rozszerzeniach TYPO3. Niestety nie można przekazać jako parametru takich atrybutów jak class,  title czy style. Jeśli stosujemy funkcję pi_linkToPage() możemy zrobić to w następujący sposób:

/* przypisanie starych parametrów */

$oldATagParams = $GLOBALS['TSFE']->ATagParams;

$GLOBALS['TSFE']->ATagParams = ' title="tytuł" alt="tekst alternatywny" ';
// Link to strony 17
$link = $this->pi_linkToPage('Link',17,'_top');

/* przywrócenie starych parametrów */
$GLOBALS['TSFE']->ATagParams = $oldATagParams;
unset($oldATagParams);

lub

$linkText = "Mój link";
$myPageID = 123;
$myTarget = "_blank";

$urlParamArray = array(
    'value1' => 'test',
    'value2' => '1234'
);
$attributeArray = array(
    'class' => 'klasa',
    'title' => 'tytuł'
);

$tempLinkString = $this->pi_linkToPage( $linkText, $myPageID, $myTarget, $urlParamArray );
$myBrandnewLink = $this->cObj->addParams( $tempLinkString, $attributeArray );

Jeśli korzystamy z funkcji pi_linkTP możemy użyć następującego kodu aby przypisać potrzebne parametry

$altPageID = 17; //Jeśli jest ustawiony, identyfikator ten jest używany jako cel linku.
$link = $this->pi_linkTP('Link',$urlParameters,$cacheOption,$altPageID)
$params = array(
'title' => "Link do strony zewnętrznej",
'target' => "_blank",
'ref' => 'nofollow'
);
$linkCode = $this->cObj->addParams($link,$params);