Gdy uruchamiamy less.js w przeglądarkach wspierających HTML5, cachują one  wygenerowany CSS. Nie jest to działanie pożądane podczas prac developerskich, gdy chcemy na bierząco widzieć wprowadzane zmiany.

Poniższe kilka liniejek pozwala załadować less.js w trybie czuwania i developerskim. W trybie czuwania style CSS są automatycznie odświeżane podczas zapisu pliku less. Tryb developerski powoduje, że style nie są cachowane przez przeglądarkę.

<script type="text/javascript">
less.env = "development";
less.watch();
</script>

Należy oczywiście usunąć powyższy kod przy przenoszeniu produktu na emisję. Można oczywiści wpisać te polecenia do konsoli, gdy potrzebujemy coś przetestować.