Aby korzystać z Edytora HtmlArea na frontendzie należy postępować zgodnie z instrukcją w manualu (dostępny pod adresem http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/rtehtmlarea_api_manual/1.7.4/view/5/1/.

W wersji TYPO3 4.4 może występować błąd „The editor is being loaded. Please wait…”. Należy zapoznać się z tym bugiem – http://bugs.typo3.org/view.php?id=14896 i zaaplikować patch rtehtmlarea_bugfix_14896_v3_trunk.patch.

U mnie działa :)