Do pracy z plikami  Json w Eclipse Indigo zdecydowanie brakowało mi odpowiedniego pluginu. Ostatnio udało mi się znaleźć JSON Editor.  Jest to prosty plugin do Eclipse IDE który posiada: – kolorowanie składni, walidację,  formatowanie tekstu i składanie tekstu do formatu danych JSON.

Strona projektu: eclipsejsonedit.sourceforge.net

Download: sourceforge.net/projects/eclipsejsonedit

Ściągamy plik *.zip, wchodzimy do Eclipse -> Help ->Install New Software. Wybieramy przycisk Add… i Archive wskazujemy lokalizację ściągniętego archiwum i instalujemy plugin.