Gdy mamy plik o niestandardowym rozszerzeniu, np. *.less, a w nim kod CSS, eclipse nie chce podpowiadać składni. Można wymusić na nim interpretowanie pliku o danym rozszerzeniu jako plik css. W tym celu wchodzimy do Preferences -> General -> Content Types. Rozwijamy węzeł Text. Klikamy na CSS. Możemy teraz dodać powiązanie do pliku. W tym przypadku *.less. Od tej pory eclipse będzie kolorował oraz podpowiadał składnię CSS.