Aby skonfigurować aplikację PHP/cURL do wysyłania requestów do Fiddlera należy dodać poniższy kod zanim aplikacja wyśle zapytanie. $curl jest uchwytem zwracanym przez curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8888');
Kod ten nakazuje cURLowi używać Fiddlera (na localhost, port 8888) jako proxy.

Gdy korzystamy z lini poleceń:
curl --proxy 127.0.0.1:8888

Dla wygody można również skonfigurować cURL do wypisywania informacji diagnostycznych:

curl_setopt($curl, CURLOPT_VERBOSE, 1);