Dodajemy w ext_tables.php Tworzymy w katalogu rozszerzenia plik class.tx_profile_addFieldsToFlexForm.php z klasą generującą listę , np: Dodajemy nową zakładkę w pliku flexform_ds_pi1.xml