Kategoria Symfony2’

Symfony2 – ParamConverter i MongoDB ODM
W symfony2 aby adnotacje Param Converte-a działały z MongoBD musimy zarejestrować serwis który włączy ODM registry manager. Rejestrujemy następujący serwis:


Zmienna w szablonach Twig
Dobrą praktyką jest wynosznie do konfiguracji wszystkich ustawień, np: Google Analytics Tracking Code czy Facebook App Id. W szczególności tych, które różnią się dla poszczególnych środowisk (dev, stage, test, master). Pierwszym sposobem jest umieszczenie ustawień w plikach konfiguracyjnych dla poszczególnych środowisk. Teraz zmienna fb_app_id będzie dostępna we wszystkich szablonach. Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie parametru w […]