Kategoria Quick fix’

Jak usunąć pomarańczowy outline w Chrome
Podobny problem występuje Safari (niebieski outline). Aby szybko się go pozbyć, w dowolnej przeglądarce, umieszczamy w pliku css następujący selector: Powyższy selektor sprawia że dowolny elemnt w stanie focus nie posiada dookoła siebie outline. Należy pamiętać że działa on na każdy element na stronie.


concat_ws i puste pola
Jeśli używamy CONCAT_WS(‚ ‚,pole1,pole2,pole3) i jedno z pól jest puste, ale nie jest NULL, otrzymamy zwielokrotniony separator. Na przykład: Jan[spacja][spacja][spacja]Nowak[spacja]III. Aby być pewnym że otrzymamy tylko jeden separator należy użyć: