Kategoria PHP’

Debug requestu cURL z Fiddler
Aby skonfigurować aplikację PHP/cURL do wysyłania requestów do Fiddlera należy dodać poniższy kod zanim aplikacja wyśle zapytanie. $curl jest uchwytem zwracanym przez curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_PROXY, ‚127.0.0.1:8888’); Kod ten nakazuje cURLowi używać Fiddlera (na localhost, port 8888) jako proxy. Gdy korzystamy z lini poleceń: curl –proxy 127.0.0.1:8888 Dla wygody można również skonfigurować cURL do wypisywania informacji […]


Oczyszczanie URL-a
Chodzi o oczyszczenie tekstu z znaków specjalnych, polskich ogonków, spacji i innych. Dodatkowo możemy określić czy tekst będzie mógł zawierać dodatkowo rozszerzenie.


Wymuszenie zapisu pliku na dysku.
Czasami zachodzi konieczność wymuszenia na przeglądarce, aby umożliwiła bezpośrednio zapis pliku na dysku lokalnym komputera zamiast podejmowania próby otwierania go w przeglądarce. Aby to osiągnąć należy posłużyć się plikiem pośredniczącym, np.: saveTXT.php dla pliku TXT lub dla pliku XML Link do pliku będzie wyglądał następująco: <a href=”/uploads/saveTXT.php”>Pobierz plik.</a>


HtmlArea RTE i TYPO3 4.4
Aby korzystać z Edytora HtmlArea na frontendzie należy postępować zgodnie z instrukcją w manualu (dostępny pod adresem http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/rtehtmlarea_api_manual/1.7.4/view/5/1/. W wersji TYPO3 4.4 może występować błąd „The editor is being loaded. Please wait…”. Należy zapoznać się z tym bugiem – http://bugs.typo3.org/view.php?id=14896 i zaaplikować patch rtehtmlarea_bugfix_14896_v3_trunk.patch. U mnie działa :)