W pliku z migracją użyłem dla pola typu enum. Wszystko dobrze zadziałało, pole zostało dodane do tabeli. Problem pojawił się przy próbie zresetowania migracji i wgrania ich na nowo. Otrzymałem komunikat: [Doctrine\DBAL\DBALException] Unknown database type enum requested, Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform may not support it. Istnieje rozwiązanie polegające na zarejestrowaniu typu enum w następujący sposób: $platform->registerDoctrineTypeMapping(‚enum’, ‚string’); Błąd […]