Kategoria JavaScript’

Osadzanie Flash Player za pomocą SWFObject
Stwórz alternatywnych zawartości za pomocą znaczników zgodny ze standardami. SWFObject zamienia alternatywną zawartość na Flash. Dołącz bibliotekę SWFObject w sekcji head strony HTML. Biblioteka SWFObject składa się z jednego, zewnętrznego pliku JavaScript. SWFObject zostanie wykonany tak szybko, jak tylko zostanie przeczytany i wykona wszystkie manipulacje DOM tak szybko, jak DOM zostanie załadowany – dla wszystkich […]


Modernizr
Modernizr jest biblioteką JavaScript, open source, na licencji MIT, która wykrywa wsparcie dla wielu elementów HTML5 oraz CSS3. Modernizr dodaje klasy do elementów HTML, które pozwalają na ścisłe określenie możliwości przeglądarki. Nie trzeba pisać żadnego JavaScript-u, aby go używać. Modernizr dodaje także obsługę stylowania i drukowania elementów HTML5. Pozwala to na stosowanie większej semantyczności, używanie […]


Selectivizr
Selectivizr to JavaScriptowe narzędzie, które pozwala używać zaawansowanych selektorów i pseudoklas CSS w starszych przeglądarkach (IE 6-8). Selectivizr pracuje w parze z innymi bibliotekami JavaScript jak jQuery, Dojo lub MooTools.


Cufon – zewnętrzne czcionki na stronach internetowych
Czym jest cufon? Cufon jest alternatywą dla sIFR. Dzięki niemu możemy zastąpić tekst fontem graficznym. Wykorzystuje on do renderowania element HTML5 – <canvas>. Element ten renderuje się razem z całą stroną. Plik czcionki jest przetwarzany do formatu SVG (grafika wektorowa). Następnie dane są konwertowane do postaci ścieżek VML, na potrzeby IE. Ostatnim etapem jest eksport […]