Kategoria jQuery’

Kotwica z jQuery bez pluginu
Po dłuższej chwili zastanawiania się, czy do tak prostego efektu na pewno trzeba używać osobnego pluginu jQuery, znalazłem takie oto szybkie i proste rozwiązanie. Animacji możemy używać w callback-u oraz z funkcją click(). Kod można oczywiście opakować we własną funkcję. Wystarczy wskazać element do którego strona ma się scrollować oraz czas trwania efektu.


Prosty sposób na pokazywanie i ukrywanie treści z jquery
Gdy chcemy aby fragment tekstu był domyślnie ukryty oraz by stworzyć link pokazujący i ukrywający dany fragment, możemy posłużyć się następującym kodem: Dodajemy link przed kontenerem, ukrywamy kontener, i używamy if-a aby zmieniać tekst linka. Kod ukrywa kontener o id = „hide_this”. Użytkownikom z wyłączonym javascriptem pokaże się ukrywany tekst oraz nie pokaże się link do pokazywania/ukrywania […]


Placeholder HTML5 z jQuery
W HTML5 dodano kilka nowych funkcji dla input  i textarea. Jedna z nich jest inspirowana polem wyszukiwania w Safari: placeholder dodaje tekst zastępczy gdy pole tekstowe jest puste: <input type=”text” placeholder=”Wypełnij mnie …” /> Obecnie placeholder nie jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki. Można to szybko naprawić z pomocą jQuery.


Usuwanie wartości pola password z jQuery
Współczesne przeglądarki automatycznie uzupełniają pole username i pasword. Nie zawsze jest to mile widziane. Jeśli chcemy aby użytkownik za każdym razem wpisał logn lub hasło należy przed ukończeniem ładowania się strony wykonać skrypt: Jeśli nie korzystamy z jQuery możne użyć skryptu znajdującego się poniżej: