Kategoria CSS’

Tajemniczy margin po odrazkiem
Jeśli pod obrazkiem pojawia się tajemniczy margines, i nie możemy dosunąć do obrazka elementu znajdującego się poniżej, wystarczy do obrazka dodać Dzieje się tak dlatego, że obrazki domyślnie posiadają styl display: inline, więc siedzą na linii bazowej, jak tekst, z odrobiną odstępu pod nim.


Hacki CSS
Nie używamy hack-ów CSS. Chyba że nie ma innego wyjścia. Zamiast nich, dla IE, należy używać warunkowych komentarzy w sekcji <head>. Niemniej jednak chciałem udokumentować  każdy, specyficzny dla przeglądarki,  selektor CSS i  hack atrybutu stylu. Poza tym, jak sądzę, nie ma sposobu, aby zapewnić arkuszy stylów jedynie dla Safari.


Obraz jako znacznik elementu listy
Aby określić obraz jako znacznik elementu listy, należy użyć właściwości list-style-image: Powyższy przykład nie wyświetla się jednakowo we wszystkich przeglądarkach. IE i Opera wyświetla obraz nieco wyżej niż Firefox, Chrome i Safari. Jeśli chcesz, aby marker obrazu znajdował się w stałym miejscu we wszystkich przeglądarkach, rozwiązanie jest opisane poniżej. Poniższy przykład wyświetla obraz-marker jednakowo we […]


Modernizr
Modernizr jest biblioteką JavaScript, open source, na licencji MIT, która wykrywa wsparcie dla wielu elementów HTML5 oraz CSS3. Modernizr dodaje klasy do elementów HTML, które pozwalają na ścisłe określenie możliwości przeglądarki. Nie trzeba pisać żadnego JavaScript-u, aby go używać. Modernizr dodaje także obsługę stylowania i drukowania elementów HTML5. Pozwala to na stosowanie większej semantyczności, używanie […]