Przy restarcie apacha czasami pojawia się następujące ostrzeżenie: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name. Jest to tylko ostrzeżenie i nie powinno sprawiać problemów. Jeśli chcemy się go pozbyć możemy w pliku /etc/apache2/apache2.conf lub /etc/apache2/httpd.conf dodać linijkę ServerName localhost i zrestartować serwer service apache2 restart. Jeśli w pliku /etc/hostname mamy zdefiniowaną nazwę, możemy jej użyć […]